MTÜ Noortekonverentsid

Mittetulundusühing nimetusega Noortekonverentsid on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

MTÜ Noortekonverentsid on kodanikuühiskonda edendav organisatsioon, mis toob noorteni teemasid ja valdkondi, mis suurendavad noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimiseks ning loovad noortele elukestva harjumuse panustada kodanikuühiskonda.

Meie eesmärk on on pakkuda õpilastele üks unistuste koolipäev, mis oleks täis naeru, uusi ideid ja tutvusi ning huvitavaid teadmisi. Soovime tuua noorteni teemasid ja valdkondi, millega koolis ei tutvuta, ning seeläbi suurendada noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimisel.

Juba üheksateistkümnendat aastat korraldab MTÜ Noortekonverentside koolinoortest koosnev meeskond konverentsi Lahe Koolipäev, et taas pakkuda õpilastele unustamatut ja meeldejäävat kogemust. Lisaks Eesti suurimale noortekonverentsile, korraldab MTÜ Noortekonverentsid juba kümnendat korda konkurssi “Hea Eeskuju”. Hea Eeskuju on konkurss, millega soovime tunnustada neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tunnustust ja tänu.

MTÜ Noortekonverentsid on inimeste ühendus, kes soovivad noortele korraldada olulisi ja tähendusrikkaid sündmusi, mis on seotud noorte tuleviku, valikute, kodanikuaktiivsusega ning algatustega. Seega seisame hea kodanikuühiskonna arengu eest.

Organisatsiooni liikmeteks on mitmed rohkem ja vähem tuntud ühiskonnategelased ja noored, keda huvitab nimetatud eesmärk. Organisatsiooni juhtimine toimub konsensuse põhimõttel. Tegevuste läbiviimiseks kaasatakse kümmenkond vabatahtlikku noort, et jagada suure sündmuse korralduskogemust.